Renovatie fierljepterrein

  


  
         


   

        
     

     De
Ljepperklub Buitenpost is een kleine, maar hechte en
ambitieuze vereniging. Hun fierljep-accommodatie op sportpark 
'De Swadde' is aan renovatie toe, zodat het voldoet aan de
wedstrijdeisen van de sportbonden FLB en NLB en bovendien 
wervend is voor nieuwe jeugdleden. Dat is immers de toekomst.


Een gerenoveerde accomodatie betekent: schuifschansen, een
vergroting van het springwater en zandbed, vervanging van de
damwanden en beschoeiingen. 


De accommodatie ligt op een prachtige plek aan het riviertje
De Swadde, met doorzichten op het omringende landschap van
de Fryske Wâlden. 

Stek en Streek heeft met een ingestelde werkgroep een mooi
inrichtingsplan gem
aakt in het voorjaar '23, op basis van de
inbreng van leden en buurtbewoners (informatieavond 15 dec).

Het terrein is openbaar toegankelijk. Naast een gerenoveerde
accommodatie zijn in het plan maatregelen voor medegebruik
door buurtbewoners uitgewerkt.Ook is aangesloten op waarden van cultuurhistorie, landschap 
en biodiversiteit. Zo behoudt de plek zijn charme van eenvoud,
beschutting en contact met de omgeving.
Inmiddels is de voorbereiding van de uitvoering in volle gang.  
Belangrijke subsidies zijn al toegekend en er is zicht op een
volledige dekking van de projectsom van € 164.360, = .
Het streven van de werkgroep is om in het najaar van 2023 te
starten met het grondwerk. In het voorjaar van 2024 moet de
accomodatie gereed zijn, vóór de start van het fierljepseizoen.