Documenten

  

     

 

 

 

     Via deze pagina kunt u diverse documenten van Stek en Streek downloaden.

 

     Of u vindt daarvoor een link naar andere websites, bijvoorbeeld van onze opdrachtgevers. 

 

     In andere gevallen kunnen we in overleg met u

     documenten per post of digitaal Wetransfer versturen. 

 

     Stuur in dat geval een mail met het verzoek naar Stek en Streek (zie Welkom)

     

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Projectrapportages:

 

     Wenje-projecten (Doarpswurk)

     = Wenje yn Nijemardum http://www.nijemardum.nl/downloads.htm 

     = Wenje yn It Heidenschip via Wetransfer

     = Wenje yn Warns via Wetransfer

     = Wenje yn Himmelum  via Wetranfer

     = Wenje yn Haskerhorne via Wetransfer

     = Wenje yn Ealahuzen  via Wetransfer

     = Wenje yn Molkwar  via Wetransfer

     = Wenje yn Aldegea en Kolderwâlde   via Wetransfer 

     = Wenje yn de Gaastmar  klik hier

 

 

 

 

 

 

 

     Naoberschap Nu  klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

  

 

         
            

 

   

 

 

 

  

     Maatwerk-projecten (Elkien)

 

    = Toekomstvisie Kimswerd via Wetransfer

 

 

 

 

 

 

 

 

    = Woonvisie Oudega SWF  klik hier

 

 

 

 

 

 

 

     Groene Dorpen projecten (Stek en Streek)

 

    = Groene Dorpen Wijnjewoude

    -  Artikel 'De Bân' juni '15  klik hier 

     -  Artikel 'De Bân' juli-aug '15  klik hier

 

    -  Flyer erfbeplanting particulieren (vergroot A4)  klik hier

 '   -  Projectverloop particuliere deelnemers  klik hier
 

    = Groene Dorpen Broeksterwâld

    -  Artikel 'De Skille' juli '16  klik hier 
    -  Artikel 'De Skille' okt '16  klik hier

    -  Flyer erfbeplanting particulieren (vergroot A4)  klik hier

 '   -  Projectverloop particuliere deelnemers  klik hier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    = Groene Dorpen Oldehove

    -  Flyer plantdag  klik hier

    -  Fotocollage plantdag  klik hier 

 

    = Groene Dorpen Ezinge en Saaksum 

    -  Flyer informatieavond  klik hier

   

    = Groene Dorpen Surhuizum

       voor informatie  website dorpsarchief

 

       Eindrapportages met beplantingsvoorstellen via Wetransfer