Documenten

     

  

 

 

 

     Via deze pagina kunt u diverse documenten van Stek en Streek downloaden.

 

     Of u vindt daarvoor een link naar andere websites, bijvoorbeeld van onze opdrachtgevers. 
     
 

     In andere gevallen kunnen we in overleg met u

     documenten per post of digitaal Wetransfer versturen. 

 

     Stuur in dat geval een mail met het verzoek naar Stek en Streek (zie Welkom)
     Ook in het geval dan de link niet (meer) functioneert.

     

                                                                                                                                                         

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Projectrapportages:

 

     Wenje-projecten (Doarpswurk)

     = Wenje yn Nijemardum http://www.nijemardum.nl/downloads.htm 

     = Wenje yn It Heidenschip via Wetransfer

     = Wenje yn Warns via Wetransfer

     = Wenje yn Himmelum  via Wetranfer

     = Wenje yn Haskerhorne via Wetransfer

     = Wenje yn Ealahuzen  via Wetransfer

     = Wenje yn Molkwar  via Wetransfer

     = Wenje yn Aldegea en Kolderwâlde   via Wetransfer 

     = Wenje yn de Gaastmar  klik hier

   

     - Folder projecten dorps- woonvisies klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

     Naoberschap Nu  klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

   

      
  
         
 

   

 

 

 

  

     Maatwerk-projecten (Elkien)

 

    = Toekomstvisie Kimswerd via Wetransfer

 

 

 

 

 

 

 

 

    = Woonvisie Oudega SWF  klik hier

 

 

 

 

 

 

 

     Groene Dorpen projecten (Stek en Streek)

     = Groene Dorpen Jipsingboertange-Harpel 
 
     = Groene Dorpen Anreep-Schieven
   
     = Groene Dorpen Wedde
 
        

     - Artikelen Ons Dörp Wedde klik hier
 
    = Groene Dorpen De Broekstreek                  
    -  Projectvoorstel in het kort klik hier

 


   

    = Groene Dorpen Wijnjewoude

    -  Artikel 'De Bân' juni '15  klik hier 

    -  Artikel 'De Bân' juli-aug '15  klik hier

 

     = Groene Dorpen Broeksterwâld

    -  Artikel 'De Skille' juli '16  klik hier 
    -  Artikel 'De Skille' okt '16  klik hier  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    = Groene Dorpen Oldehove

    -  Flyer plantdag  klik hier

    -  Fotocollage plantdag  klik hier 

 

    = Groene Dorpen Ezinge en Saaksum 

    -  Flyer informatieavond  klik hier

   

    = Groene Dorpen Surhuizum

       

 

    Eindrapportages met beplantingsvoorstellen via Wetransfer