Naoberschap Nu

  

 

 

 

 

  De Drentse burenhulp of 'naoberschap' is steeds minder vanzelfsprekend.

  Natuurlijk is men bereid om elkaar te helpen, maar het ontbreekt vaak aan tijd.

 

  Met name vrouwen ondervinden (weer) de druk van het combineren van werk en zorg.

  Maar ook het verenigingsleven kent problemen met het vinden van vrijwilligers. 

 

 

  In Grolloo werd in 2009 onderzoek gedaan naar een systeem

  van eigentijdse wederzijdse dienstverlening: Naoberschap Nu.

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

  Eerst werd een enquete uitgevoerd naar vraag en aanbod van verschillende diensten.

 

  Vervolgens is een studie gedaan naar verschillende systemen

  voor het uitwisselen van diensten en goederen, zonder de tussenkomst van geld.

  

  De beste elementen ervan werden gecombineerd voor de situatie in Grolloo.

  Desondanks is het niet gelukt om 'De Helpende Hand' ook echt in praktijk te brengen.

 

  Meer informatie bij Documenten