Groene Dorpen

    

 

 
 
 
 

Met Verenigingen voor Dorpsbelangen 

worden de meeste projecten 'Groene Dorpen' uitgevoerd.

Een verbeterd projectformat op basis van Dorp in 't Groen (BOKD),

Doarpen yn it Grien (FLD) en Groene Dorpen (VKDG). 

 

Doel is versterking van karakteristieke erf- en dorpsbeplanting

op basis van voorstellen van bewoners.

 

In 2015-2017 draait 'Groene Dorpen - Wijnjewoude',

gebruik makend van o.a. de subsidieregeling Erfbeplanting N381.

 

En 'Groene Dorpen - Broeksterwâld' in 2016-2017
met een provinciale bijdrage Natuur en Landelijk Gebied Fryslân. 


Deelnemers aan het project betalen een eigen bijdrage
en planten de bomen en struiken zelf.

In het project wordt zoveel mogelijk biologisch plantgoed gebruikt.


 

Kijk bij Documenten voor de flyer en de artikelen.


 

 

 

   

 

 

In 2010 startte in Groningen de hernieuwde kennismaking met 'Groene Dorpen'.

Eerst met Oldehove en in 2012 met de combi Ezinge-Saaksum.

 

Gefinancierd met provinciale bijdragen en diverse fondsbijdragen.

De gemeenten boden de werkgroepen ambtelijke ondersteuning.

 

Eveneens in 2012 draaide het project in Surhuizum in Friesland.

Gefinancierd door Plattelandsprojecten. Stichting Doarpswurk trad op als 'opdrachtgever'

 

 

 

Particuliere deelnemers planten op hun erven landschappelijke beplanting

van bomen, hoogstamvruchtbomen, hagen en singels aan. 

    

De plaatselijke werkgroep doet voorstellen voor de openbare ruimte,

wegbeplantingen en dorpsranden.

 

Meer informatie bij Documenten

en Fotoverslagen, Plantdag Oldehove

 

       

 

Zowel Ezinge-Saaksum als Surhuizum namen in 2012 deel

aan de leefbaarheidswedstrijd 'Kern met Pit' van de KNHM. 

 

De dorpen verwierven het predicaat en een bedrag van € 1.000,=.

Een mooie opsteker.