Groene Dorpen

     

      
   

 
 
 

Met Verenigingen voor Dorpsbelangen en Initiatiefgroepen van bewoners

worden de meeste projecten 'Groene Dorpen' uitgevoerd.

Een verbeterd projectformat op basis van Dorp in 't Groen (BOKD),

Doarpen yn it Grien (FLD) en Groene Dorpen (VKDG). 

 

Doel is versterking van karakteristieke erf- en dorpsbeplanting

op basis van voorstellen van bewoners.


Na een paar jaar 'pauze' startten we in 2021-2022 met een Initiatiefgroep
met de uitvoering 'Groene Dorpen - De Broekstreek',
in de gemeente Aa en Hunze, Drenthe
en met de Vereniging Dorpsraad Wedde  'Groene Dorpen - Wedde',
in de gemeente Westerwolde, Groningen

In het najaar van 2022 volgde opnieuw met een Initiatiefgroep
'Groene Dorpen - Anreep-Schieven' een buurschap bij Assen, Drenthe.
Enkele deelnemers uit het naastgelegen dorp Deurze liften mee. 
De groepen deelnemers in Wedde en in Anreep-Schieven hadden hun
feestelijke plantdag in januari 2023.

Recent is gestart met 'Groene Dorpen Jipsingboertange-Harpel'. 
Opnieuw in de gemeente Westerwolde, maar nu met een Initiatiefgroep.
Na de zomervakantie starten de erfbezoeken bij (nu) 25 deelnemers.
De plantdag staat gepland voor januari '24.

Groene Dorpen wordt uitgevoerd met bijdragen van diverse fondsen en regelingen.

Deelnemers aan het project betalen een eigen bijdrage

en planten de bomen en struiken zelf.

In het project wordt zoveel mogelijk biologisch plantgoed gebruikt.


 

Kijk eens bij Documenten en de projectpagina's www.kernmetpit.nl 


 

 

 

   

 

 

In 2010 startte in Groningen de nieuwe kennismaking met 'Groene Dorpen'.

Eerst met Oldehove en in 2012 met de combi Ezinge-Saaksum.

Gefinancierd met provinciale bijdragen en diverse fondsbijdragen.

De gemeenten boden de werkgroepen ambtelijke ondersteuning.

 

Eveneens in 2012 volgde het project in Surhuizum in Friesland.

Gefinancierd door Plattelandsprojecten. Stichting Doarpswurk trad op als 'opdrachtgever'

 

In 2015-2017 draaide 'Groene Dorpen - Wijnjewoude',
gebruik makend van o.a. de subsidieregeling Erfbeplanting N381. 

En 'Groene Dorpen - Broeksterwâld' in 2016-2017
Met een provinciale bijdrage Natuur en Landelijk Gebied Fryslân. 


 

 

 

 

Particuliere deelnemers planten op hun erven landschappelijke beplanting

van bomen, hoogstamvruchtbomen, hagen en singels aan. 

    

De plaatselijke werkgroep doet voorstellen voor de openbare ruimte,

wegbeplantingen en dorpsranden.

 

Meer informatie bij Documenten

en Fotoverslagen, Plantdag Oldehove

 

       

 

Zowel Ezinge-Saaksum als Surhuizum namen in 2012 deel
aan de leefbaarheidswedstrijd 'Kern met Pit' van de KNHM. 

De dorpen verwierven het predicaat en een bedrag van € 1.000,=.

Een mooie opsteker. 

 

      

 

De Broekstreek nam in 2021 deel, verwierf het predicaat én werd
ook nog eens de Drentse trofeewinnaar Kern met Pit.
Met een extra bedrag van € 1.500,=  bovenop de € 1.000,=.


 
 

 

Wedde deed voor de editie 2022 mee en verwierf haar predicaat.

Zie voor meer informatie en fotoreeksen van beide projecten 
de projectpagina's op www.kernmetpit.nl