Projecten Adorp

    

 


  

     


   

   

     
     

     

Op verzoek van Dorpsbelangen Adorp begeleidde Stek en Streek
twee werkgroepen bij de planuitwerking en uitvoering
van hun leefbaarheidsprojecten uit de Dorpsvisie 2014-2015.     

Landschapsbeheer Groningen verzorgde het begeleidingsbudget
en verstrekte een bijdrage vanuit 'Dorpsvisies en Landschap'
(gefinancierd door Nationaal Coördinator Groningen).  

In 2017 is gewerkt aan de inrichtingsplannen,
in de jaren erna zijn deze uitgevoerd.
Met extra fondsbijdragen en heel veel vrijwilligersinzet.
 

        
Natuurspeelplaats Adorp
Op zo'n 0.7 ha. gemeentegrond bij IKC 'De Wierde' is in juni 2018
een prachtige natuurspeelplaats in gebruik genomen. 
Benieuwd naar de foto's?
www.facebook.com/natuurspeelplaatsadorp
     
Naast veel speelmogelijkheden is er ruimte voor buitenonderwijs.                                             
Tenslotte is er een ruimtelijke verbinding met het Reitdiepdal,
door de integratie met het Ommetje Harssenslaan.  
Dorpsplein Adorp
De omvorming van de parkeerplaats voor het dorpshuis 'Artharpe'
naar een echt dorpsplein is eind 2019 voltooid. 
Daarbij is ook een stukje Torenweg betrokken.

Het plein is een uitnodigende verblijfsplek,
die regelmatig gebruikt wordt voor dorpsactiviteiten. 


Binnenkort meer info onder Documenten