Diensten

 

 

 

 

  

   Naast de projectuitvoering met plaatselijke werkgroepen

  worden incidenteel ook diensten verleend.

  

  Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek of advies,

   het begeleiden van een bewonersavond

   of het verzorgen van een presentatie of excursie. 

 

 

 

  Regelmatig worden projectpresentaties verzorgd

  in het kader van informatieavonden of workshops.

  

  Er bestaat veel belangstelling voor de werkvormen die worden toegepast,                       

  in combinatie met de lokale-  of gebiedsgerichte benadering.