Buurtmoestuinen

    

 

 

 

     

 

Buurtmoestuinen staan de laatste jaren volop in de belangstelling

als ‘groene buurtvoorziening’ in woonwijken.

 

Bewoners bewerken gezamenlijk een grote moestuin

in hun directe woonomgeving volgens één teeltplan

en beheren deze voorziening ook zelf.

 

Moestuinkollektief 'De Witte Vlieg' nam in 2011 het initiatief

om buurtmoestuinen ook in de stad Assen te ontwikkelen.  

 

Zij heeft al bijna twee decennia ervaring met dit concept

 

   

 

 

  

  
     

 

 

 

In juni 2013 werden de eerste drie buurtmoestuinen in deze stad

feestelijk geopend en in gebruik genomen.

 

Het gaat om moestuinen van elk 1 tot 1,5 ha,

beheerd door groepen van 8-12 tuinders.

 

'Buurtmoestuinen in Assen' kreeg in 2013 een vervolg

met een tweede reeks, waarin ook de samenwerking

met zorg- en onderwijsinstellingen gezocht wordt.

 

'Buurtmoestuinen in Assen' is financieel mogelijk door bijdragen

vanuit de gemeente Assen en woningcorporatie Actium, Oranjefonds,

het Coöperatiefond RABO Noord Drenthe, bewonersoverleggen 

van de drie wijken en diverse sponsoren. 

 

                                                                                                                                                               

 

 

  

 

'Buurtmoestuin Schakelveld' ging in 2016 van start, maar worstelt met de gemeente
Assen over het tijdelijk grondgebruik. Er wordt gezocht naar een alternatieve locatie.
De tuindersgroep werkt samen met de scholen W.A. van Liefland (speciaal onderwijs)
en OBS Baggelhuizen. Een prachtige combinatie ! 

 

  

 Kijk ook eens op de gezamenlijke website van de (meeste) buurtmoestuinen

 www.buurtmoestuinenassen.nl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

'Buurtmoestuin Middenlaan' in Tweede Exloërmond draait ook al een aantal jaren.          

De tuinders organiseerden in 2016 een werkdag NL Doet, een buurtactiviteit 'Koken met kinderen' en zoeken samenwerking met de naastgelegen Ruilgoederenbank. 
 

De tuin is aangesloten bij de Vereniging Buurtmoestuinen De Monden.

 

Ook in deze zgn. krimpdorpen kunnen buurtmoestuinen bijdragen aan de

zelfvoorziening in groenten, onderling contact en sociale cohesie.