Mooi Zo Veilig Zo

  

 

 

In opdracht van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD)

zorgde Stek en Streek voor de landschappelijke inbreng

in de projecten 'Mooi zo - Veilig zo' in Grolloo en Anloo.

 

Een plaatselijke werkgroep maakt in 'Mooi zo- Veilig zo' een eigen verkeersplan,

met ondersteuning van een verkeerskundige en een landschapsarchitect. 

    
 

 

Na een analyse van verkeersonveilige situaties in het dorp

volgt een studie van de gemeentelijke uitwerking van Duurzaam Veilig

en het landschappelijk karakter van dorp en wegen.

 

Vervolgens werkt de werkgroep voorstellen uit voor de weginrichting,

de landschappelijke inpassing en de gedragsverandering bij weggebruikers.

Na bespreking ervan op een bewonersavond volgt een rapportage

en gaat de dorpsbelangenorganisatie in overleg met de gemeente over de uitvoering.