Missie

    

 

  Ons werkterrein is het platteland van het Noorden.

  Voor ons allereerst het domein van de mensen die er wonen en werken.

 

  Zij zijn zich bewust van het belang dat zij individueel en als gemeenschap

  hebben bij een goede plattelandsontwikkeling.

  Een ontwikkeling die niet aan politieke- en marktkrachten overgelaten mag worden,

  maar die recht moet doen aan hun eigen kennis, wensen en mogelijkheden.

  

  Stek en Streek stelt zich dienstbaar op, wil zich niet laten gelden als 'professional',

  maar probeert door overtuiging en samenwerking met bewoners van het platteland

  tot oplossingen voor de problemen te komen. 

 

    

       
  

  We scholen ons daarbij voortdurend aan die praktijk,

  maar kijken ook graag verder dan onze neus lang is.

   

 We profileren ons in de projecten sterk op die samenwerking,

 in het overheidsbeleid ook wel de participatieve benadering genoemd.

 

 En daarnaast op een beproefde projectorganisatie met formats,

 waarin de eigen ervaringen en die van anderen zijn verwerkt.